Vi har inte råd att stressa sönder undersköterskorna

 

Delade turer inom äldreomsorgen eller 11-timmars pass? Så kan alternativen inte se ut om det ska finnas några som vill arbeta som undersköterskor framöver. Helsingborg och alla andra kommuner och landsting måste tänka om. Tänka nytt. Tänka i termer av arbetstidsförkortning med bibehållen lön i vissa yrken för att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön.

Det är det ena. Det andra är att se upp med en ökad administrativa börda som slukar tid som borde vara vårdtagarnas.

Arbetsmiljöverket kritiserar nu Helsingborg efter att ha inspekterat fyra vårdboenden samt hemvården inom ett område. Enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad förekommer det långa helgpass på upp till elva timmar. De är resultatet av en schemaändring som genomfördes för att få bort delade turer, det vill säga att personal får sin arbetsdag uppdelad i några timmar på morgonen och några timmar under eftermiddag och kväll.

Men en annan orsak till den höga arbetsbelastningen är att kommunen håller på att byta dokumentationssystem. Det ökar arbetsbelastningen och stressen.

Anders Ivarsson Westerberg från Södertörns högskola har forskat kring det växande administrationssamhället och häromdagen höll han ett lunchföredrag på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Hans forskning kring vårdcentraler visar att endast ungefär hälften av tiden ägnas åt patienter. Och i skolan ser det ut på ungefär samma sätt. Övrig tid går åt till dokumentation och möten. När så en verksamhet inte fungerar som den är tänkt försöker ofta de ansvariga styra upp det med krav på ännu mer dokumentation. Styrsystemen får liksom ett eget liv och personalen stressas extra mycket vid omorganisationer och byten av system.

Höga ohälsotal inom vården behöver alltså inte bara vara ett resultat av tungt vårdarbete utan är ofta en kombination av ett krävande arbete och en administrativ börda. Engagerade anställda slits ner när de upplever att de inte har förutsättningar att göra ett bra jobb.

”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga i utformandet av sitt arbete och sina arbetspass. Medbestämmande och tillit är våra ledord. En attraktiv arbetsgivare ska erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och god arbetsmiljö där planering av arbetet sker i samverkan med medarbetarna.”

Så står det bland annat i det program för äldreomsorgen som kommunfullmäktige i Helsingborg ska besluta om på tisdag.

Antalet äldre i Helsingborg beräknas öka kraftigt de närmaste åren. Många äldre flyttar till städerna och många vill bo i Helsingborg.

Då vill det till att också undersköterskor – och övriga yrkesgrupper inom äldreomsorgen vill jobba i Helsingborg. Och i andra kommuner. SCB räknar med att äldreomsorgen behöver rekrytera 160 000 nya medarbetare fram till 2035. Och störst blir behovet av just undersköterskor.

Självklart ska de erbjudas heltid. Men heltid kanske inte ska vara åtta timmar. Inte inom ett slitsamt yrke som är det vanligaste kvinnodominerade yrket i Sverige.

Ingrid Runsten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s