Sunt förslag men gå gärna längre

Alliansen i Region Skåne vill slopa de tre regionala vårdförvaltningarna Sund, Sus och Kryh, skriver Helsingborgs Dagblad.
Tack för det.
Förhoppningsvis kan detta vara inledningen till en annan syn på vårdadministration än som hittills varit rådande.
Alliansen vill istället att en lokal politisk styrelse ska utgöra ledningen för respektive sjukhus.
Men varför inte gå ännu längre.
Decentralisera ännu mera.
Och låt äntligen professionen få det inflytande över verksamheten som den så väl behöver.

Hoppa över de lokala politiska styrelserna, och låt varje sjukhus få en professionell ledning, som svarar direkt inför Region Skånes nämnder, styrelser och fullmäktige. Lokala politiska nämnder kan spä på ett bytänkande. Det är inte sjukvården betjänt av. Tvärtom kommer det att behövas mer av samarbete mellan sjukhusen och andra vårdinrättningar i framtiden.

Det är klart att det krävs politiska beslut vad gäller resurstilldelning och huvudinriktningarna för hur vården ska organiseras; privat kontra offentlig till exempel. Ja, de rent ideologiska frågorna ska vi lämna till politikerna.

Men när väl ramarna och målen är satta, kraven ställda och riktlinjerna lagda så måste det vara de som har yrkeskunskaperna som ska få inflytande över hur verksamheten på golvet ska organiseras.
Högre löner och betalda vidareutbildningar för sjuksköterskor, som till exempel Centern nu föreslår, kan vara viktiga steg för att få fler att arbeta inom vården.
Men att få ta ansvar och därmed också ha inflytande över sitt arbete och det sätt på vilket det är organiserat har också ett värde. Ett stort värde.
Förutsatt att grundresurserna finns där, är så väl tilltagna att det faktiskt finns en del luft i bemanningen. Luft som behövs vid ledigheter och sjukdom, till exempel.

De tre vårdförvaltningar som skapades under alliansens maktinnehav har varit en skrivbordskonstruktion. Som tyvärr så mycket annat inom offentlig verksamhet.

Så skippa en del av de administrativa och politiska leden, och renodla i organisationen.

Alliansens förslag är ett första steg i rätt riktning. Och man vill ha det rödgröna styret med sig.
Därifrån kommer också signaler om behovet av långsiktiga beslut som håller över valen.
Det är lovande.

Sjukvården behöver lugna och trygga former att verka inom.

Och glöm inte bort primärvården.
I alliansens förslag ges primärvården en egen förvaltning. Det kan vara en väg att gå.
Men precis som på sjukhuset är det viktigt att det också på vårdcentralerna finns en ledning med ett tydligt mandat.

Och färre patienter. Många vårdcentraler är alldeles för stora, och har alldeles för många listade patienter.

Skapa mindre enheter.
Sträva efter att patienter ska kunna lista sig hos en läkare och inte som nu enbart på en vårdcentral.
Uppmuntra fler allmänläkare, istället för de stora vårdkoncernerna, att driva vårdcentraler som ett företag. Här passar en slags privatisering bättre än vad gäller sjukhus. En debatt som nu blossat upp igen, den här gången gäller det Ängelholm.

Den nära vården är så oerhört viktig.
En väl fungerande primärvård avlastar akutvård och sjukhus.
Den är trygg för oss patienter.
Särskilt om den har ett gott samarbete med specialister och slutenvård.

Så gör de administrativa och de politiska nivåerna färre, och ge mer makt åt läkare och annan sjukvårdspersonal ute på golvet.

Lotta Hördin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s