En stad att älska, en stad som kan ännu bättre. 

Vem älskar inte Helsingborg en sommardag i maj? Stan med de många och nära stränderna, serveringarna längs vattnet och de fina vyerna över Sundet och Danmark som Landborgen skapar. De isande höst- och vintervindarna är förlåtna, bortglömda, som när dimman lättar över Sundet. 

På promenaden mot centrum kliver jag runt några uppgrävda gator med stora hål i. Det är helt okej, bra faktiskt. Jag tänker att här pågår arbete för att byta gamla avloppsledningar så att inte smutsigt vatten behöver rinna rakt ut i Sundet efter kraftiga sommarregn. 

Då kan badvattnet på sikt vara bra sommaren igenom och inte bara så bra i genomsnitt att även Fria bad nu fått EU-godkänt. (vilket är ett stort steg framåt och är ett resultat av målmedvetet arbete). 

Så fortsätter jag att tänka positiva kommunala tankar om ombyggnaden av Drottninggatan-Järnvägsgatan. Det är lite stökigt just nu, men i den södra delen kan man redan se resultatet, små medel ger en ökad känsla av trivsel längs det som länge varit en ganska ocharmig genomfartsled. 

Men så är det Hälsovägen. Jag surnar till lite när jag kommer via trapporna ner från Vikingsbergsparken och ska gå över den. Där står en skylt: Landborgspromenaden och vandringsled, som liksom pekar rakt ut i luften. 

Och där nere rusar bilar, bussar och även tung lastbilstrafik på villovägar förbi. Den som ska gå över får ta en halva av vägen i taget och snabba på rejält. Det är inget för gamla eller barn. Inte ens ett övergångsställe finns där. Inga trafikljus, inga gupp, inget som kan hindra den snabba trafiken. 

Miljöpartiets förslag med en cykelbro över till Öresundsparken är inte fel. Men börja med ett övergångsställe. Och låt miljözon få betyda miljözon, det vill säga inte en zon som man kan strunta i och köra igenom helt utan påföljd. Helsingborgs Dagblad har skrivit om den tunga genomfartstrafiken genom centrum i ett antal artiklar. Och bättre skyltning och upplysning borde ha varit på plats för länge sedan. En stor del av vinsten med att bygga om Drottninggatan/Järnvägsgatan försvinner om man inte gör något åt Hälsovägen och den tunga trafiken. 

Bland partiernas trafikförslag inför valet finns en hel del godbitar. Det finns trots allt en ganska bred samsyn om att skapa fler bilfria miljöer i centrum och fler bilfria torg. Partier på båda sidor blockgränsen vill det, men i olika hastigheter och i olika grad. Här finns plats för kompromisser. 

Men för allianspartierna är Landborgsgaraget en förutsättning. Medan de rödgröna menar att det redan nu finns outnyttjade p-platser i bland annat garage i centrum. Verkligt oroande med Landborgsgaraget är – förutom vad som eventuellt kan hända med den geologiska grunden – den osäkra parlamentariska grund det vilar på. Ställningen i fullmäktige är 36 ledamöter för och 29 emot. 

Stora projekt i Helsingborg, som Knutpunkten och tågtunneln, har grundats i en bredare samsyn där både M och S har stått bakom. Allianspartierna och Sverigedemokraterna är nu för, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och en avhoppad L-ledamot vill pausa och ompröva Landborgsgaraget. 

Någon folkomröstning blev det inte. Det är förvånande om inte frågan om Landborsgaraget drivs hårdare i valrörelsen. 

Ingrid Runsten

. 

Missa inte. Angelägen teater på Dalhem  

 

Den som ännu inte sett East Side Stories i Dalhemsskolans idrottshall i Helsingborg borde skynda sig. Det är bara några föreställningar kvar. Och det är verkligen något att se. 

För musiken och för texten och för humorn. Och för det fina samspelet mellan amatörer och proffs från Stadsteatern. Föreställningen är resultatet av ett samarbete mellan invandrarföreningarnas samorganisation Inva-Sam, studieförbundens nätverk Tillsammans och Helsingborgs Stadsteater.

Det är teater som är en fin upplevelse på plats, men som också väcker känslor och tankar att ta med sig därifrån. 

Föreställningen tar upp flera olika aspekter av livet i Helsingborgs östra bostadsområden och av livet i allmänhet. Den handlar både om brist på trygghet och om den trygghet som finns där, i gemenskapen. 

Tryggheten i Helsingborgs olika stadsdelar kommer att debatteras flitigt fram till valet och på många olika sätt. Hade jag inte sett teater på Dalhem på tisdagskvällen hade jag kunnat gå till Elinebergsskolan och hört statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) svara på frågor på ett öppet möte – bland annat om integration.  

Eller också hade jag kanske lyssnat när kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) diskuterade den otrygghet som människor upplever på bland annat Söder i Helsingborg med Helsingborgs Dagblads chefredaktör Jonas Kanje och Hanna Sahlin Lilja, doktorand i sociologi vid Lunds universitet.  

Alla dessa debatter och diskussioner på olika nivåer behövs. Med ingångar från forskare och från politiker. Det är öppna möten. Ändå är det ofta svårt att nå dem som bor i ett visst område, om det är Söder eller Dalhem eller något annat. Och speciellt att nå de unga. Men de får höras i East Side Stories. 

Enligt en undersökning från Novus tycker 48 procent av de unga (18–29 år) att det vore bra om experter, inte regeringen, fattar beslut om vad som är bäst för landet. De förstår alltså inte riktigt meningen med demokrati. Och ytterst få går med i ett parti. 

Sakta börjar insikten sprida sig att demokratin inte kan tas för given. När allt fler blir likgiltiga kan antidemokrater flytta fram sina positioner. Ett sätt är att undervisa om demokrati, det behövs. Ett annat sätt, som också behövs, är att väcka engagemang, I en förening, i bostadsområdet, genom teater. Och att förstå också med känslorna vad demokrati betyder. Lokalt och i ett större perspektiv. 

Ingrid Runsten

Låt Gröningen få förbli hotellfritt – också efter valet. 

Först blev tre maffiga hotellskisser två. Sedan var besked att hotellplanerna skulle krympas ytterligare. Och nu – efter att många helsingborgare har protesterat – kommer ännu ett besked: Kommunen backar och börjar om från början. 

Om det verkligen är på det sättet är det bra. Det betyder att signalerna har gått fram. Gröningen är en alldeles speciell plats där människor från hela stan – från Norr, Öster och Söder – samlas för att bada, grilla, spela kubb och umgås. Och visst, det festas en del där också. 

Poängen är enkelheten, en ganska anspråkslös yta längs en fantastisk kuststräcka. Vid Gröningen skulle ett stort hotell med spa passa dåligt in. Ett hotell som naggade ytan i kanten och riskerade att kasta sin skugga över delar av den. 

Speciellt i en stad som redan har ett tillräckligt antal höga hus i Sundsnära lägen. Och bara hundra meter söder om Gröningen växer hotell- och kongressanläggningen SeaU på Ångfärjetomten. 2020 ska det stå färdigt, med 250 nya rum. 

beskedet i dagens Helsingborgs Dagblad är välkommet:  

”Byggnadsvolymen blir för stor för platsen”. Så motiverar Magnus Ydmark, vid enheten för samhällsplanering i Helsingborgs stad, att man för närvarande inte går vidare med förslagen.

Det är precis vad många har påpekat. 

Att kommunen nu vill ta ett omtag och fundera vidare över vad det gamla karantänsområdet kan användas till är positivt. 

Men formuleringen att ärendet läggs på is ”åtminstone till hösten” är något förbryllande. För det kan ju inte bara vara så att kommunpolitikerna vill bli av med en fråga som kunde ha blivit besvärlig i valrörelsen? 

Ingrid Runsten

Höganäs – Helsingborg tur och retur

Centern i Höganäs tycker att Trafikverkets kvarnar mal alltför långsamt – åtminstone vad gäller väg 111 i allmänhet och Brohultsrondellen i synnerhet. För mycket utredande och för lite verkstad, menar Centern om denna hårt trafikerade rondell där 111:an möter Österleden och E4:an korsas.

Partiet har fått med sig fullmäktige i Höganäs när de nu vill sätta press på Trafikverket och Region Skåne. Allt för att hitta en omedelbar lösning på de trafikproblem som uppstår på 111:an morgnar och kvällar under vardagarna. Bilpendlarna får stå i långa köer när inte Brohultsrondellen klarar av att svälja trafikanstormningen från alla olika håll.

Ja, jag kan hålla med om att det är bra konstigt att man fortfarande inte lyckats lösa problemen vid Brohultsrondellen. I en ett år gammal artikel i HD utlovades redan förra året förslag på åtgärder.

Så nu är det verkligen hög tid att leverera.

Enklast vore förstås att bredda och skapa fler filer.

Vi får hoppas att orsaken till att det tar tid att utreda trafiksituationen mellan Höganäs och Helsingborg är just det faktum att Trafikverket inte vill ta den enkla vägen.

För precis som i fallet med E6:an mellan Helsingborg och Malmö, där det ideligen hörs krav på fler filer som en lösning på trafikköerna, så är detta inte heller självklart vad gäller 111:an.

Sträckan mellan Höganäs och Helsingborg är som gjord för en bra och väl utbyggd busstrafik. Längs kusten bor många människor. Turtätheten är redan idag mycket bättre än tidigare. Men tyvärr dras trafiken med en hel del förseningar.

För att upprätthålla förtroendet för kollektivtrafiken måste bussarna komma och gå i tid.

Samtidigt måste det skapas fler snabbalternativ med bussen, resor som endast trafikerar de båda städerna.

Bilpendlandet är en storhet att räkna med.
De proppar som uppstår idag är oacceptabla.
Men lösningen ligger inte i fler filer på vägen. Den måste innehålla en rejäl satsning på en välutvecklad och förbättrad kollektivtrafik. Så hellre fler bussfiler!

Lotta Hördin

Tyvärr. Ett sista nej till folkomröstning.

22.30 på tisdagkvällen, efter en lång debatt, röstade ett djupt oenigt fullmäktige nej till en folkomröstning om Landborgsgaraget. Förslaget föll med 36 röster mot och 29 för.

Det speglar den stora politiska oenigheten kring projektet. Just det som gör att det hade varit lämpligt att rådfråga väljarna i en folkomröstning.

En kommun kan besluta att hålla en rådgivande folkomröstning, antingen som ett resultat av ett folkinitiativ eller på eget initiativ. För att ett folkinitiativ ska föra frågan till fullmäktige krävs underskrifter från minst tio procent av de röstberättigade, i Helsingborg betyder det drygt 10 000.

Insamlarna fick ihop fler namn än så, men antalet godkända namnunderskrifter nådde ändå inte upp till de formella kraven. Ett skäl var att en del inte hade angett personnummer.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har motionerat om att istället hålla en folkomröstning om Landborgsgaraget på fullmäktiges initiativ. Och det var dessa motioner som behandlades på tisdagens sammanträde.

Men det blev inte bara en diskussion för och emot folkomröstning. Det blev en diskussion om Landborgsgaraget som helhet. Och den avslöjade en allt större tveksamhet.

Flera ledamöter varnade för att opinionen mot garaget växer och för att tilliten till politiken och det demokratiska systemet kan skadas.

”Vad vill vi med staden, hur ska vi utveckla stadskärnan, vilken plats ska bilen ha? Det är sådant vi skulle kunna diskutera inför en folkomröstning”, sade Jan Björklund (S).

Flera pekade på osäkerheten kring kostnader och tekniska lösningar. Kring just platsen, den mycket speciella Landborgen.

”Professionen har pekat ut Landborgen som den bästa platsen för garaget. Och med det är jag nöjd och trygg”, sade Maria Winberg-Nordström (L).

Det är att göra det lätt för sig som politiker. För det är naturligtvis i fullmäktige som ansvaret för ett av Helsingborgs största projekt ligger.

Själv var jag tidigare försiktigt positiv till Landborgskopplingen. Men bara om den verkligen skulle bli just en koppling. Det vill säga om den kombinerades med en ambitiös plan för mindre biltrafik i city.

Men det finns ingen sådan plan och därmed faller hela idén. Faktiskt verkar en del partier inte alls speciellt intresserade av att minska biltrafiken i centrum. Och kopplingen blev ännu mer av bara ett garage när det nyligen stod klart att det inte kommer att vara möjligt att cykla igenom.

Tisdagskvällens långa debatt visade tydligt att det finns många frågetecken kring projektet. Och den visade på den stora splittringen i fullmäktige. En knapp majoritet vill bygga garaget. En knapp majoritet sade nej till en folkomröstning.

Ingrid Runsten

 

Vi har inte råd att stressa sönder undersköterskorna

 

Delade turer inom äldreomsorgen eller 11-timmars pass? Så kan alternativen inte se ut om det ska finnas några som vill arbeta som undersköterskor framöver. Helsingborg och alla andra kommuner och landsting måste tänka om. Tänka nytt. Tänka i termer av arbetstidsförkortning med bibehållen lön i vissa yrken för att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön.

Det är det ena. Det andra är att se upp med en ökad administrativa börda som slukar tid som borde vara vårdtagarnas.

Arbetsmiljöverket kritiserar nu Helsingborg efter att ha inspekterat fyra vårdboenden samt hemvården inom ett område. Enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad förekommer det långa helgpass på upp till elva timmar. De är resultatet av en schemaändring som genomfördes för att få bort delade turer, det vill säga att personal får sin arbetsdag uppdelad i några timmar på morgonen och några timmar under eftermiddag och kväll.

Men en annan orsak till den höga arbetsbelastningen är att kommunen håller på att byta dokumentationssystem. Det ökar arbetsbelastningen och stressen.

Anders Ivarsson Westerberg från Södertörns högskola har forskat kring det växande administrationssamhället och häromdagen höll han ett lunchföredrag på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Hans forskning kring vårdcentraler visar att endast ungefär hälften av tiden ägnas åt patienter. Och i skolan ser det ut på ungefär samma sätt. Övrig tid går åt till dokumentation och möten. När så en verksamhet inte fungerar som den är tänkt försöker ofta de ansvariga styra upp det med krav på ännu mer dokumentation. Styrsystemen får liksom ett eget liv och personalen stressas extra mycket vid omorganisationer och byten av system.

Höga ohälsotal inom vården behöver alltså inte bara vara ett resultat av tungt vårdarbete utan är ofta en kombination av ett krävande arbete och en administrativ börda. Engagerade anställda slits ner när de upplever att de inte har förutsättningar att göra ett bra jobb.

”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga i utformandet av sitt arbete och sina arbetspass. Medbestämmande och tillit är våra ledord. En attraktiv arbetsgivare ska erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och god arbetsmiljö där planering av arbetet sker i samverkan med medarbetarna.”

Så står det bland annat i det program för äldreomsorgen som kommunfullmäktige i Helsingborg ska besluta om på tisdag.

Antalet äldre i Helsingborg beräknas öka kraftigt de närmaste åren. Många äldre flyttar till städerna och många vill bo i Helsingborg.

Då vill det till att också undersköterskor – och övriga yrkesgrupper inom äldreomsorgen vill jobba i Helsingborg. Och i andra kommuner. SCB räknar med att äldreomsorgen behöver rekrytera 160 000 nya medarbetare fram till 2035. Och störst blir behovet av just undersköterskor.

Självklart ska de erbjudas heltid. Men heltid kanske inte ska vara åtta timmar. Inte inom ett slitsamt yrke som är det vanligaste kvinnodominerade yrket i Sverige.

Ingrid Runsten

Hoppsan, det fattas visst något här!

Ibland blir det inte riktigt som det var tänkt. Eller också fattas något väsentligt i resonemanget.

Här är två aktuella Helsingborgsexempel:

Landborgskopplingen som tråkigt nog tappat en del av kopplingen och därmed blivit mer av vad det ju faktiskt huvudsakligen är – ett garage.

Av en artikel i Helsingborgs Dagblad framgår att det inte fungerar tekniskt att bygga en cykelramp – det blir för brant och för snävt. Den som vill ta cykeln genom Landborgen får använda rulltrappa eller hiss.

Det är inte en liten detalj. Det är en av de bärande idéerna bakom projektet som nu inte längre håller.

Det är bara att vänta och se – och hoppas – att inga fler tekniska missberäkningar gjorts.

Och så är det Centerpartiet i Helsingborg som har presenterat sitt ”närodlade” valmanifest för Helsingborg.

Närodlat kanske, men uppenbarligen inte ekologiskt odlat. För i en tid när allt fler verkligen vill äta ekologiskt vill C i Helsingborg att det inte längre ska vara ett krav att det odlas ekologiskt på stadens mark.

Helsingborgs stad är bäst i nordvästra Skåne och nästbäst i Skåne på att servera ekologiskt på förskolor, skolor och vårdboenden. Men får C bestämma ska det odlas på annat håll.

Centern – ett miljöparti som inte vill odla ekologiskt. Ett klimatparti som inte vill ha flygskatt!

Ingrid Runsten